Slide background
Slide background

Extra dekking

De bestelautoverzekering krijgt een extra dekking. Het nieuwe tarief van bestelauto kent 7 modules, te weten:

  1. Module WA  (Voor de WA geldt per gebeurtenis een verzekerde som van € 2.500.000,- voor zaakschade en € 5.000.000,- voor personenschade)
  2. Module Ruit
  3. Module Diefstal
  4. Module Brand, Storm, Natuur
  5. Module Aanrijding
  6. Module Accesoires
  7. Dekking Ladingschade

Accessoires keuze uit drie pakketten
Pakket 1: € 1.250,-
Pakket 2: € 3.500,-
Pakket 3: € 5.000,-

Diefstalpreventie bestelauto algemeen.

2 jaar: Cataloguswaarde:
€ 20.000 - € 40.000 SCM-klasse 1
Boven € 40.000 SCM-klasse 3

Een belangrijke functionaliteit van een bestelauto betreft: het beschikbaar zijn van laadruimte.
Die laadruimte kan worden gebruikt voor het vervoeren van:

Bedrijfsuitrusting
Gereedschap, onderdelen, hulpmiddelen als ladders/steigermateriaal; materieel dat verzekeringnemer zelf continue in gebruik heeft bij de uitoefening van zijn bedrijfsactiviteiten; 

Handelsgoederen
Zaken die direct verband houden met de bedrijfsvoering en bestemd zijn voor:
Verkoop (de bakker die gebak en/of brood bezorgt bij een afnemer; ook het witgoedbedrijf dat spullen bij een klant bezorgt, etc…etc…).
Enige vorm van bewerking (de kapotte TV wordt opgehaald bij de klant ihkv reparatie/onderhoud en later weer terugbezorgd; ook: het ophalen bij een leverancier van ingekocht materiaal dat een rol speelt bij de bedrijfsvoering van verzekeringnemer).

DEKKING LADINGSCHADE BESTELAUTO’S
Acceptatiecriteria
De dekking kan worden gesloten bij een Bestelautoverzekering als aanvulling op WA- plus (minimaal) een mini-casco dekking.

Beveiliging eisen
Bij dekking voor diefstal wordt verwezen naar de clausule voorwaarden artikel 2. 3

ARTIKEL 2.3

DIEFSTALPREVENTIE / EIGEN RISICO REGELING
Bij de dekking voor diefstal geldt de voorwaarde dat het motorrijtuig waaruit de verzekerde zaken zijn ontvreemd, ten tijde van de diefstal was afgesloten en tevens voorzien van een in werking zijnd diefstalbeveiligingssysteem dat minimaal voldoet aan de norm‘SCM klasse 3’. SCM betekent Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging. Klasse 3 houdt onder andere in: een startonderbreking en een alarmsignaal bij(een poging tot) diefstal.
Als niet kan worden aangetoond dat het motorrijtuigwas voorzien van een dergelijke diefstalbeveiliging, wordt op de volgens artikel 4 berekende uitkering een eigen risico in mindering gebracht.

Dit eigen risico is afhankelijk van het op de polis vermelde verzekerde bedrag en bedraagt:

  • € 100,- bij verzekerd bedrag € 5000,-
  • € 1000,- bij verzekerd bedrag € 10.000,-
  • € 1000,- bij verzekerd bedrag € 15.000,-.

Premie
De premie (niet onderhevig aan no-claim korting) is afhankelijk van de keuze terzake van het verzekerde bedrag (drie limitatieve mogelijkheden); een en ander als volgt:

Verzekerde bedrag         Premie ( excl. Assurantiebelasting )
€   5.000,-                            € 100,-
€ 10.000,-                            € 150,-
€ 15.000,-                            € 225,-

Klik hier voor het online aanvraag formulier

Premie berekenen

Een initiatief van:

Diepenhorst